The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

Znalosť a odbornosť našich zamestnancov

V snahe zdokonaliť naše služby, oslovujeme Vás s dotazníkom spokojnosti zákazníka v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

Dotazník spokojnosti zákazníka

Súhlasíte s nasledujúcim tvrdením?

Obecně jste v práci spokojen?

Zákazník

Kvalita servisu

Kvalitu a úroveň poskytovaných služieb

Pružnosť pri vypracovávaní cenových ponúk 

1          2          3          4          5          6    

** Vyplnenie identifikačných údajov je dobrovoľné, dotazník môže byť vyplnený podľa Vášho uváženia, anonymne

** Názov spoločnosti:

Meno, Priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Pobočku ktorú využívate najčastejšie:

Spolupracujete s niektorým z našich obchodníkov?

Prosím, uveďte meno.

Hodnotenie: 1 - mimoriadne spokojný, 2 - veľmi spokojný, 3 - skôr spokojný, 4 - skôr nespokojný, 5 - veľmi nespokojný,  6 - neviem posúdiť

Ako hodnotíte :

Neviem

posúdiť

Mimoriadne

spokojný

Objem ponúkaného sortimentu

Ako ste spokojný :

Znalosť a odbornosť našich zamestnancov

Objem ponúkaného sortimentu

Kvalita servisu

Pružnosť pri vypracovávaní cenových ponúk 

Prístup našich zamestnacov

Cena ponúkaných strojov a zariadení

Postup pri vybavovaní sťažností a pripomienok 

Umiestnenie/ dostupnosť našich pobočiek

Ako ste sa dozvedeli o našej spoločnosti? :

V čom vnímate výhody požičiavania u firmy RAMIRENT? :

Aké služby / zariadenia chýbajú v našej ponuke? 

Čo by sme podľa Vás mohli zlepšiť?  :

Vaše ďalšie pripomienky, požiadavky, odporúčania, alebo návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť našu činnosť: 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a za čas, ktorý ste venovali vyplneniu tohto dotazníka !

Henrich Heldi, mobil +421 911 699313, e-mail :henrich.heldi@ramirent.sk